Webbdesign

Jag producerar webbplatser enligt principen "design för alla" se: www.regeringen.se/sb/d/1928/a/19728

Det kan gälla en helt ny webbplats eller ansiktslyft/renovering av en befintlig webbplats.

Personlig och kreativ kommunikation

Innehållet på en webbplats måste vara användbart och nyttigt för den tänkta målgruppen. Det är också viktigt att innehållet är förpackat på ett sådant sätt att det kommunicerar med besökaren. Skriv därför lättläst och personligt och låt text och bilder samverka.

Webbdesign i Kungälv - BoProd Media

Tillgänglighet och användbarhet

Det betyder att de webbplatser jag skapar ska vara tillgängliga och användbara för alla människor oavsett ålder eller funktionsförmåga och så långt detta över huvud taget är möjligt.

Webbstandarder

Tillgänglighet och webbstandarder hänger ihop, om man skapar en webbplats enlig de webbstandarder som finns kommer den också att vara tillgänglig. Dessutom fungerar den med alla olika webbläsare som uppfyller webbstandard.

Konsekvenser

För beställaren, som ofta är lekman inom området, är det långt ifrån självklart vilka konsekvenser det får att en webbplats varken är tillgänglig för alla eller utvecklad med webbstandarder. I korthet kan man säga att det handlar om ökade kostnader, färre potentiella kunder och större beroende av den som skapat webbplatsen.

Tyvärr är medvetenheten låg hos många webbyråer när det gäller dessa frågor. Texten går ofta inte att förstora, bilder innehåller inte alternativ text. Det betyder att den information som bilderna innehåller går helt förlorad för den som inte kan se. Peka med musen över nedanstående bild så ser du den information som ges till den som inte kan se.

Foto: Liten båt med tre personer och aktersnurra - © BoProd Media: Webbdesign i Kungälv