Störst och minst
Finnmark är Norges nordligaste fylke och även det största (15% av Norges yta), men avseende antalet invånare det minsta (1,8%). Kusten är sönderbruten med djupa fjordar och bergiga öar med branta, flikiga stränder.

Mer än 80% av invånarna bor längs kusten och på öarna och där ligger också de största tätorterna, t.ex. Alta, Hammerfest, Vadsö och Kirkenes. Längs kusten är fiskerinäringen dominerande och i inlandet renskötsel och jordbruk.

Arktisk prägel
Landskapet längs kusten är kargt med en arktisk prägel, här finns inga träd och bergen är avslipade. Men havet är rikt vilket också ger ett rikt sjöfågelliv, golfströmmen håller fjordarna isfria under vintern.

Finnmark har några av Europas viktigaste laxälvar. Våtmarkerna på Finnmarksvidda är viktiga häckningsplatser för många arter av vadare, änder, gäss och sångsvanar. Stabbursdalens national-park har världens nordligaste furuskog.

Andra världskriget
På grund av det strategiska läget blev Finnmark ockuperad under andra världskriget. I stora delar av fylket blev all bebyggelse nedbränd när tyskarna flydde hösten 1944. Totalt blev mer än 10.000 byggnader förstörda, dessutom blev stora delar av fiskeflottan sänkt.