BoProd logo
Hem | Ljudprodukter | Special | Länkar | Order | Tips & råd

Information, Tips & Råd

Här hittar du diverse information samt tips för inspelning och PA. Nedanstående är en liten början...

purpleball.gif (919 bytes) Mikrofoner
purpleball.gif (919 bytes) Närljudseffekt och rundgång
purpleball.gif (919 bytes) Brum
purpleball.gif (919 bytes) DI-boxar
purpleball.gif (919 bytes) Equalizers
purpleball.gif (919 bytes) Dynamikprocessorer
purpleball.gif (919 bytes) Reverb och delay
purpleball.gif (919 bytes) Förstärkare
purpleball.gif (919 bytes) Hemstudio
purpleball.gif (919 bytes) Länkar


Mikrofoner

Riktverkan Egenskaper
Kula (omni-directional) Tar upp ljud i stort sett lika från alla håll
Åtta (bi-directional) Har två känslighetsområden, som vardera täcker c:a 100 grader
Cardioid (uni-directional) Känsligheten är njurformad, avtar mer och mer från sidorna och bakåt
Super cardioid Är ännu mer riktad än den vanliga cardioiden
Shot gun Superriktad, används av teater, radio/tv och vid filminspelning

Dynamisk mikrofon är den vanligaste typen. Den fungerar i princip som en högtalare, fast tvärt om. På membranet sitter en spole som rör sig i det magnetfält som alstras av en magnet.

Bandmikrofonen är också dynamisk, men här har spolen ersatts av ett metallband som rör sig i gapet på magneten.

Kondensatormikrofon. Här utgör membranet ena plattan av en kondensator. När plattan rör sig av ljudvågorna varierar avståndet mellan plattorna vilket gör att kapacitansen varierar. Mellan plattorna ligger en likspänning som ger signalspänning över plattorna när kapacitansen varierar. En kondensatormikrofon ger mycket hög ljudkvalitet men brukar vara ganska dyr. Fordrar så kallad fantommatning (normalt 48 V) från mixern.

Elektretmikrofonen är en variant av kondensatormikrofonen och har en permanent polarisationsspänning över det fasta membranet. Ingen strömkälla behövs till kondensatorplattorna, det räcker med ett batteri för att driva den förstärkare som är hopbyggd med mikrofonkapseln. Ljudkvalitén är ofta bra.

Användningsområden

Kondensatormik
Tål normalt inte lika höga ljudtryck som en dynamisk. Ger starkare utsignal. En bra kondensatormik ger ett renare ljud och har ett större frekvensomfång.

Dynamisk mik
Tål högre ljudtryck. Tål stötar och annan mekanisk påverkan bättre.

PA-ljud
Dynamiska mikar är vanligast. Kondensatormik främst till OH (cymbaler), hi-hat, sång

Studio
Dynamiska mikar används normalt på trummor, elförstärkta instrument. Kondensatormik till OH, hi-hat, akustiska instrument, sång.

Att tänka på
Även om man har en kondensatormik som tål höga nivåer måste man tänka på att om ljudkällan är stark måste mixern ska klara signalen också. I såna lägen räcker det ofta inte med gain-ratten, det behövs en "pad" också.


Närljudseffekt (proximity effect)
De flesta cardioidmikrofoner ger en bashöjning som blir större med minskat avstånd, vilket ger det karraktäristiska varma ljudet. Kan dock göra röster och instrument otydliga, många gånger behöver man därför minska basen på solist och andra mikrofoner som är placerade nära ljudkällan.


Rundgång
När en mikrofon relativt sett är för nära en högtalare uppstår ett fenomen som kallas rundgång eller feedback (eng.). Ljudet går först från källan in i mikrofonen och ut genom högtalaren, sedan tillbaka in i mikrofonen och sedan in i högtalaren igen osv. Vid rundgång uppstår ett tjutande ljud som låter värre ju högre frekvensen är. Detta kan ge upphov till skador både på högtalare, elektronik och hörsel.
För att undvika rundgång bör man arbeta med korta avstånd mellan ljudkälla och mikrofon samt att högtalare och mikrofoner placeras rätt. Det är också viktigt med en jämn frekvensgång både på mikrofon och högtalare. Ofta använder man medhörningshögtalare på scenen och det är mycket viktigt att dessa justeras innan konserten. Högtalarnas frekvensgång justeras normalt in med en grafisk equalizer. Har man en parametrisk eq kan man justera med större precision.

Rundgång uppstår lättare ju flera mikrofoner som finns på scenen.


Brum
Brum är ofta ett problem i PA-anläggningar, särskilt vid samtidig användning av ljusanläggning. För att undvika brum bör man dels använda balanserad utrustning, viktigare ju längre kablarna är. Dessutom bör allt ljud elektriskt anslutas till samma fas. Brum kan även uppstå när t.ex. en elbas är ansluten via en DI-box. Basförstärkaren är då jordat på ett ställe och mixern på ett annat och då uppstår lätt en spänningsskillnad i jordpotentialen. Jorden matas runt i anläggningen och den bästa lösningen i detta fall är en s.k. groundlift på DI-boxen, vilket innebär att jorden bryts innan signalen skickas iväg till mixerbordet. OBS! att jorden aldrig får brytas i en nätkabel, detta kan medföra livsfara eftersom jorden här har en säkerhetsfunktion och skall leda bort strömmen om t.ex. ett chassi blir spänningsförande.

Fler mikrofontips!

DI-boxar
DI-boxar används för att omvandla obalanserade instrument-utgångar till balanserade mikrofoningångar. Dessa används till bl.a. elbas och keyboards på grund av impedansskillnader mellan instrument och mixer. Gäller även akustisk gitarr med inbyggd mikrofon. Den balanserade signalen är dessutom betydligt okänsligare för störningar vilket är viktigare ju längre avståndet till mixern är.


Equalizers

EQ-tips

Runt 400-500 Hz är ett område där nästa alla instrument har någon information. Genom att tunna ut det låga mellanregistret är det möjligt att att höra att det finns högre frekvenser närvarande. Alltså, för mycket nivå av en frekvens kan dölja andra delar av ljudspektrat. Allt adderas dessutom i mixen, samtliga instrument/röster vid en viss frekvens. Detta leder till att det kan bli "too much" även om instrumenten låter bra var för sig.

Bandvidd
Bandvidd anger hur mycket av frekvensområdet runt en centerfrekvens som ändras när en equalizer används. Denna anges på tre olika sätt: som Q-värde, som Herz och som antal eller del av oktav(er).

Q-värde: Ett högt tal anger en smal bandvidd, ett lågt är lika med bred bandvidd.


Dynamikprocessorer

Kompressorer
Reglarna på en mixer kan användas för att ställa in balansen mellan röster och instrument. Kortvariga förändringar, som t.ex. ett skrik från solisten är inte så lätt att hantera manuellt. Har du en gång använt en kompressor för att kontrollera nivåer kommer du att uppskatta vad den kan göra som du själv är för långsam att klara av.

En kompressor reducerar helt enkelt skillnaden mellan den starkaste och svagaste delen av ett stycke musik genom att automatiskt vrida ner gainen när signalen överstiger en förutbestämd nivå.

Justeringsmöjligheter

Reverb

Ta lite extra tid för att justera in ditt favorit-reverb för virveln så att du får det fett och lagom långt utan att ta bort transienterna som definerar rytmen. Det hjälper att lägga till lite pre-delay så att reverben kommer lite efter ljudet från sejarmattan. Det bästa virvel-reverbet "märks" inte. Det låter något i stil med en virveltrumma i ett riktigt rum.

Förstärkare (slutsteg)

Tips från Crown!

Hemstudio

För att komma igång med en hemstudio behöver du följande:

orangeball.gif (919 bytes) Bandspelare med minimum 4-8 kanaler, finns med/utan mixer
orangeball.gif (919 bytes) Hörlurar och/eller förstärkare + högtalare för lyssning (din stereo till att börja med)
orangeball.gif (919 bytes) 2-kanals bandspelare för nedmixning (använd ditt kassettdäck till att börja med)
orangeball.gif (919 bytes) Effektburk för reverb etc.
orangeball.gif (919 bytes) Mikrofon/-er för sång och/eller instrument + stativ till dessa
orangeball.gif (919 bytes) Kablar


Länkar

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Sänd e-post med synpunkter och kommentarer.
Senast ändrad: 2006-02-18