Pasvikelven med norsk gränsmarkering

Pasvikelven med norsk gränsmarkering, 1997 © Bo Davidsson