Hamningberg - minnessten Colin Archer

Minnessten vid infarten till Hamningberg - Bo Davidsson

Minnessten rest den 20 maj 1994
Stenen är rest till 100-årsminnet av Colin Archer's räddning av, först 22 personer och senare ytterligare 14 utanför Hamningberg när det hade blåst upp till orkan. » Mer om Colin Archer