Välkommen till BoProd!

BoProd består av två delar BoProd Media och BoProd PA-ljud.
Min fotokonst finns nu på Öppna horisonter, se nedan.